Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Zobaczę ją!- wołam, budząc się rankiem i spoglądając radośnie na słońce. – Zobaczę ją! – Na cały dzień nie mam pragnień innych. Wszystko, wszystko skupia się w tej nadziei.
3904 9dcf 420
Reposted frommoai moai viaraindrops raindrops
5116 6fad 420
Reposted fromrol rol viaucieknijmi ucieknijmi
7295 ce12 420
Reposted fromflesz flesz viabakteryja bakteryja
Reposted frombiru biru viabakteryja bakteryja
5987 69d3 420
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow viabakteryja bakteryja
5811 2d02 420
I look like this.
Reposted fromckisback ckisback viatacolatawysoko tacolatawysoko
6496 a4bb 420
Reposted fromakward akward viatacolatawysoko tacolatawysoko
0857 65ee 420
Reposted fromPastel-Pale Pastel-Pale viakombinat kombinat
6248 3656 420
Reposted fromsoSad soSad viapannakies pannakies
8927 efd5 420
Reposted fromretaliate retaliate viaucieknijmi ucieknijmi
1494 5362 420
Reposted fromkotowate kotowate viarudapotwora rudapotwora
9318 d82e 420
8638 357a 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaucieknijmi ucieknijmi
6510 ba58 420

Bedroom on top of the Holmenkollbakken in Oslo

Reposted fromerial erial viarudapotwora rudapotwora
Jesteśmy w czarnej dupie po szyje w gównie
— rozmowy z E.
Reposted frommyname myname viacytaty cytaty
9502 36bf 420
Reposted fromseverine severine
Ponoć biorą się z tego, że mózg sądzi, że ciało obumiera. Te nagłe skurcze to taki sygnał alarmowy w stylu "rusz dupę, bo umrzesz".
Reposted fromzusia zusia viatacolatawysoko tacolatawysoko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl