Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
4988 721b 420
Mrożek
Reposted frominpassing inpassing viacytaty cytaty
6532 d402 420
Reposted fromcalifornia-love california-love
7205 cc0f 420
Reposted fromcalifornia-love california-love
7347 3e85 420
Reposted fromcalifornia-love california-love
7618 e664 420
Reposted fromcalifornia-love california-love

interviewer: any special talents?

me

image

6320 4ad8
Reposted fromZofijaaa Zofijaaa viawyliczanka wyliczanka
1472 b7de 420
Reposted fromcalifornia-love california-love
Reposted frompeper peper viacukierek cukierek
"Nienawidzę wszystkiego, co nie ma związku z literaturą, nudzi mnie zapuszczanie się w rozmowy (nawet odnoszące się do literatury), nudzi mnie składanie wizyt, radości i cierpienia moich krewnych, nudzą mnie aż po sam rdzeń duszy. Rozmowy odzierają z ważkości, z powagi i z prawdy wszystko to, co myślę."
— Franz Kafka, "Dzienniki 1910-1923"
Reposted fromliterature literature viacytaty cytaty
Reposted fromfriends friends viacukierek cukierek
6254 3e8e 420
standard
Reposted fromdestienne destienne viacukierek cukierek
Doskonała knajpa dla graczy, Hex, Kraków.
Reposted fromniemcu niemcu viacukierek cukierek
Bo kobiety lubią jak nimi trochę porzucasz po łóżku...
— Z przemyśleń nad herbatą
Reposted fromsoadysta soadysta viaromantycznosc romantycznosc
0029 ab0e 420
Reposted fromnapiechote napiechote viaromantycznosc romantycznosc
- Miał racje. - Odnoœśnie czego? -Jesteœś wyjątkowa. Krzątasz się tu zasłaniając się maską wrażliwej, popapranej dziewczyny, ale nie możesz. Jesteśœ bardzo widoczna. Jesteśœ wielka. Jesteśœ w rozsypce, niczym śœwieca paląca się z obu stron. I żadna iloœść wódy, trawki ani gniewu tego nie ukryje.
— birdman
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaromantycznosc romantycznosc
7868 ee60 420
Reposted fromkejtowa kejtowa viaromantycznosc romantycznosc
4533 4f39 420
Reposted fromPoooly Poooly viaromantycznosc romantycznosc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl